Grafisk Litteratur

Forkortelser

Her er en liste over de mest almindelige forkortelser på dansk. Den indgår i bogen Kunsten at stave af Kirsten Rask. Her skriver forfatteren desuden forkortelser om:

  • Punktum eller ej?
  • Store eller små bogstaver?
  • Med punktum
  • Ikke mellemrum
  • Bøjning
  • Forkortelser i sammensætninger
  • Skråstreg i forkortelser
  • Ental-flertal

 

   

 

a-
atom
AB eller A/B
andelsboligforening
AD
artdirector
A.D.
anno Domini (i det Herrens år)
adj.
*adjektiv
adm.
administration, administrativ, administrerende
adr.
adresse
ADSL
asymmetric digital subscriber line, asymmetrisk digital abonnentlinje
adv.
*adverbium
AF
arbejdsformidlingen
afd.
afdeling, afdøde
afg.
afgang
afs.
afsender, afsendt
a.i.
ad interim, indtil videre
aids
acquired immune deficiency syndrome, erhvervet immundefektsyndrom
akad.
akademi, akademisk
A/S, a/s
aktieselskab
alm.
almindelig
am., amer.
amerikansk
a.m.b.a.
andelsselskab med begrænset ansvar
AMBI
arbejdsmarkedsbidrag
AMU
arbejdsmarkedsuddannelse
ang.
angående
ank.
ankomst
anm.
anmeldelse, anmeldt, anmærkning
ann.
annonce
ansvh.
ansvarshavende
apr.
april
ApS
anpartsselskab
arr.
arrangement, arrangeret, arrangør
ass.
assistent, assisterende
atm
atmosfære (måleenhed)
ATP
arbejdsmarkedets tillægspension
att.
attention (på brev = bestemt til)
aud.
auditorium
AUD
arbejdsmarkedsuddannelses-fonden
aug.
august
aut.
automatisk, autoriseret
av
audiovisuel
AVU
almen voksenuddannelse
b
bit
b-
brint
BA
bachelor of arts (bachelorgraden)
bd.
bind
bdt.
bundt
bet.
betalt, betegne, betegnelse, betyde, betydning
bh
brystholder
bhk.
børnehaveklasse
bio.
billion
biol.
biologi, biologisk
BK
boldklub
bk.
bakke
bl.a.
blandt andet, blandt andre
BMI
body mass index, kropsmasseindeks
BNP
bruttonationalprodukt
bot.
botanik, botanisk
Bq
becquerel
br.
bredde, brugt
brt
bruttoregisterton
BS
bachelor of science (bachelorgrad inden for naturvidenskab)
bst
bedriftssundhedstjeneste
bto.
brutto
bz'er
besætter
C
celsius
c./ca.
cirka
cad
computer aided design
cal., kal.
kalorie
cam
computer aided manufacturing
cand.
candidata (kvinde), candidatus (mand)
cd
candela (måleenhed), compactdisk
cd-r
compactdisk recordable
cd-rw
compactdisk rewritable
cf.
confer, konferér, jævnfør
cg
centigram
cirk.
cirkulære
cit.
citat, citeret
cl
centiliter, centilong
cm
centimeter
co.
kompagni (især i firmanavne)
c/o
care of, som bor hos
CPR-nr./cpr-nr.
personnummer, nummer i Det Centrale Personregister
CV/cv
curriculum vitae (levnedsløb)
CVR-nr./cvr-nr.
virksomhedsnummer, nummer i Det Centrale virksomhedsregister
CVU
center for videregående uddannelse
d.
den, død
da.
dansk
DAMP
deficit in attention, motor control and perception
dav.
daværende
dB
decibel
d.d.
dags dato
d.e.
det er = det vil sige
dec.
december
def.
defineret, definition
del.
deleatur (skal slettes)
dep.
departement, depositum
dg
decigram
diam.
diameter
din.
dinar(er)
dir.
direkte, direktorat, direktør
disp.
dispensation, disponent, disponibel, disputats
distr.
distributør, distrikt
dj
discjockey
dl
deciliter
dm
decimeter
d.m.
denne måned
DM
danmarksmesterskab
dna
deoxyribonucleic acid
do.
ditto
dobb.
dobbelt
dos
disc operating system, operativsystem
dr.
doktor
ds.
dennes, dåse
d.s.
den/det/de samme
d.s.s.
det samme som
dtp
desktoppublishing
dvd
digital versatile/video disk
dvs.
det vil sige
d.y.
den yngre
d.æ.
den ældre
d.å.
dette år
e-
elektronisk
EA
erhvervssproglig afgangseksamen
e.b.
efter bemyndigelse
ED
erhvervssproglig diplomuddannelse
edb
elektronisk databehandling
EF
Europæiske Fællesskaber
efg
de erhvervsfaglige grunduddannelser
eftf.
efterfølger
eftm.
eftermiddag
egl.
egentlig
egu
erhvervsgrunduddannelse
ekg
elektrokardiografi, elektrokardiogram
e.Kr.
efter Kristus
eks.
eksempel
eksam.
eksamineret
ekskl.
eksklusive, uden
eksp.
ekspederet, ekspedition
ekspl.
eksemplar
el
elektricitet, elektrisk
el.
eller
e.l., el.lign.
eller lignende
EM
europamesterskab
emer.
emeritus
endv.
endvidere
eng.
engelsk
enk.
enkelt
e.o.
efter omstændighederne
epo
erytropoietin
EPS
europæisk politisk samarbejde
et al.
et alia; og andre ting, et alii: og andre
etb
elektronisk tekstbehandling
etc.
et cetera: og så videre
EU
Europæiske Union
EUD
erhvervsuddannelse
EUR
euro
eur.
europæisk
evt.
eventuelt
e.v.t.
efter vor tidsregning
exam.
examinata (kvinde), examinatus (mand)
F
fahrenheit, farad
f., fem.
femininum, for, født, (og) følgende
fa.
firma
fakt.
faktura
FAQ
frequently asked questions, ofte stillede spørgsmål (OSS)
feb.
februar
fec.
fecit: udført af
f.eks./fx
for eksempel
ff.
og flere følgende
fg./fung.
fungerende
fhv.
forhenværende
fig.
figur
f.Kr.
før Kristus
fl.
flaske
flg.
følgende
FM
frekvensmodulation
fm., fuldm.
fuldmægtig
f.m.
foregående måned
fmd.
formand
f.n.
fra neden
f.o.
fra oven
f.o.m.
fra og med
forb.
forbindelse, forbund
foreg.
foregående
foren.
forening
forf.
forfatter, forfattet
fork.
forkortelse, forkortet
form.
formiddag
forr.
forretning, forrige
fors.
forsalg
forsk.
forskellige
forts.
fortsættelse, fortsættes
FoU
forskning og udvikling
FP
førtidspension
fp.
forsøgsperson
fr.
fransk, fredag, fru, frøken
frk.
frøken
FSA
folkeskolens afgangsprøve
FSU
folkeskolens udvidede afgangsprøve
f.s.v.
for så vidt
f.t.
for tiden
fuldm., fm.
fuldmægtig
fung., fg.
fungerende
f.v.t.
før vor tidsregning
fx, f.eks.
for eksempel
fys.
fysik, fysisk
fær.
færøsk
f.å.
foregående år
g
gram, gymnasieklasse
g.
gang
gg.
gange
GB
gigabyte
gd.
gård
g.d.
gårs dato
gdr.
gårdejer
GHz
gigahertz
gl.
gammel, glas
g.m.
gift med
gmo
genetisk modificerede organismer
GMT
Greenwich mean time (international normaltid)
gn.
gennem
gns., gnsn.
gennemsnit
gr.
grad, grund, gruppe
grdl.
grundlagt
gross.
grosserer, grossist
G/S, g/s
gensidigt selskab
GSK
gymnasiale suppleringskurser
GT
Gamle Testamente
Gy
gray (måleenhed)
H
henry (måleenhed)
(H)
Med møderet for Højesteret
h
hora: time
ha
hektar
h.a.
hoc anno, hujus anni: i dette år
h.c.
honoris causa (æresbevisning)
HD
handelsvidenskabelig diplomprøve
hd
herred
hdl.
handel
henv.
henvendelse, henvisning
Hf.
Haveforening(en)
hf
højere forberedelseseksamen
HFI-
højfølsom fejlstrøm (fx HFI-sikring)
hft.
hæftet
hg
handelsskolernes grunduddannelse, hektogram
hh, hhx
højere handelseksamen
hhv.
henholdsvis
hiv
human immunodeficiency virus; menneskeligt immundefekt-virus
hk
hestekraft
H.K.H.
Hans/Hendes Kongelige Højhed
hl
hektoliter
H.M.
Hans/Hendes Majestæt
hm
hektometer
hort.
hortonomiae, fx cand.hort.: kandidat i havebrugsvidenskab
hosp.
hospital
hpl.
holdeplads
hr.
herr
hrs.
højesteretssagfører
HTML, html
hypertext markup language (koder til at formatere netsider)
htx
højere teknisk eksamen
hum.
humaniora, humanistisk
hW
hektowatt
Hz
hertz (måleenhed)
i alm.
i almindelighed
ib., indb.
indbundet
ibid.
ibidem (sammesteds)
IC-tog
intercity-tog
id-
identitets-, fx id-kort
-id
identitet, fx bruger-id
i.e.
id est: det er = det vil sige
if.
ifølge
ifm., i forb. med
i forbindelse med
i forh. til, ift.
i forhold til
i henh. til, iht.
i henhold til
IK
idrætsklub, intelligenskvotient
ill.
illustration, illustreret
indb.
indbygger
indb, ib.
indbundet
indreg.
indregistreret
ing.
ingeniør
inkl.
inklusive
insp.
inspektør
instr.
instruktion, instruktør, instrument
IQ
intelligence quotient: intelligenskvotient
IR-tog
interregionaltog
I/S, i/s
interessentskab
ISBN
internationalt standardbognummer
ISDN
integrated services digital network: digitalt telefonnet
isl.
islandsk
istf., i st. for
i stedet for
it
informationsteknologi
it., ital.
italiensk
itk.
intetkøn
jap.
japansk
jf.
jævnfør
jnr., j.nr.
journalnummer
jr., jun.
junior
jur.
juridisk, juris, fx cand.jur.
K
kelvin (måleenhed)
K.
kommandør (af Dannebrog)
kal, cal
kalorie
kap.
kapitel
kat.
katalog, katolsk
kB
kilobyte
kb
kilobit
Kbh.
København
kbh.
københavnsk
kcal
kilokalorie
kem.
kemisk
kg
kilogram
kgl.
kongelig
kgm
kilogrammeter
kHz
kilohertz
kin.
kinesisk
kJ
kilojoule
kl.
klasse, klokken
kld.
kælder
km
kilometer
km/t.
kilometer pr. time
knsp.
knivspids
komm.
kommunal, kommune, kommunikation, kommunistisk
kons.
konservativ
korr.
korrektur
kp
kilopond (måleenhed)
kp.
kogepunkt
kpm
kilopondmeter
Kprs.
kronprinsesse
Kr.
Kristi, fx Kristi himmelfartsdag
kr.
kreds, kroner
K/S, k/s
kommanditselskab
kst.
konstitueret
kt.
karat, konto, kontor
ktr.
kontra
kV
kilovolt
kv.
kvinde, kvindelig
kvt.
kvartal
k-værdi
varmeoverføringskoefficient
kW
kilowatt-time
kz-(lejr)
Konzentrations(lager)
l
liter
L
large: stor
l.
linje
lab.
laboratorium
lat.
latin
lb., lbs
libra, eng. vægtenhed: pound
lb.m
løbende meter
lb.nr.
løbenummer
l.c., loc.cit.
loco citato: på det anførte sted
lejl.
lejlighed
lgd.
længde
lic.
licentiata (kvinde), licentiatus (mand): licentiat
lign.
lignende
lin.
linjeret
ling.merc.
linguae mercantilis erhvervssproglig/ handelssproglig kandidat
litt.
litteratur, litterær
lm
lumen (måleenhed for lysstrøm)
log
logaritme
lok.
lokal, lokalnummer, lokale
lp
longplaying(plade)
lrs.
landsretssagfører
lsd
lysergsyrediætylamid, lysergid
ltr.
litra: bogstav
lx
lux (måleenhed for belysningsstyrke)
lø.
lørdag
m
meter
m.
med, monsieur
m., mask.
maskulinum
ma.
mandag
mag.
magister, fx mag.art.; magisterii, fx cand.mag., kandidat i et humanistisk fag
maks.
maksimal(t), maksimum
m.a.o.
med andre ord
mar.
marts
mat.
matematik, matematisk
matr.nr.
matrikelnummer
MB
medlem af Borgerrepræsentationen, megabyte
Mb
megabit
mb, mbar
millibar
mc
motorcykel, musikkassette
md.
mand, måned
mdl.
mandlig, månedlig
mdr.
måneder
mdtl.
mundtlig
med.
medicinae, fx dr.med.
medd.
meddelelse
medflg.
medfølgende
medl.
medlem
MEP
medlem af Europa-Parlamentet
merc.
mercaturae, fx cand.merc., kandidat i handelsvidenskab
mezz.
mezzanin
MF
medlem af Folketinget
mf.
midtfor
mfl., m.fl.
med flere
m.fl.st.
med flere steder
mg
milligram
mgl.
manglende, mangler
mhp., m.h.p.
med henblik på
mht., m.h.t.
med hensyn til
MHz
megahertz
mia.
milliard
min, min.
minut(ter), minimal(t), minimum, minister, ministerium
mio.
million
m/k
mand/kvinde, mandlig/kvindelig
ml
milliliter
ml.
mellem
mlle
mademoiselle: frøken
mm
millimeter
m.m.
med mere
mme
madame: fru
mods.
modsat, modsætning
modsv.
modsvarende
modt.
modtagelse, modtager, modtaget
mpv
multi-purpose vehicle
mr.
mister: hr.
mrk.
mærket
mrs.
eng: fru
MS
motorskib
m/s, m/sek.
meter pr. sekund
ms.
manuskript, fr.
MT
motortankskib
mul.
mulig, muligvis
MV
megavolt
mv., m.v.
med videre
mvh., m.v.h.
med venlig hilsen
MW
megawatt
N
Newton (måleenhed), nord
n
nit (måleenhed)
n., neutr.
*neutrum
nat.
naturvidenskabelig
NB, nb.
notabene: bemærk, vel at mærke
n.br.
nordlig bredde
ned.
nederst
nedenn.
nedennævnte
nedenst.
nedenstående
nederl.
nederlandsk
n.f.
nord for
ngo
non-governmental
nkr., NOK
norsk(e) krone(r)
nl.
nemlig
NM
nordisk mesterskab
NN
nomen nescio; jeg kender ikke navnet
no.
norsk
nord.
nordisk
nov.
november
NPK
kvælstof-fosfor-kalium (gødning)
Nr.
Nørre
nr.
nummer
NT
Ny Testamente
nto.
netto
nuv.
nuværende
NV
nordvest
nordøst

 

Aktuelle bøger af Kirsten Rask

Kunsten at stave

Indeholder blandt andet denne forkortelsesliste.


Sprog-tjek: hedder det "ad" eller "af"?

Forklaringen finder du blandt meget andet i denne bog.

Fagsprog-videnssprog

En brugsbog for udøvere af fagsprog: formidlere af faglig viden på alle niveauer.

Den nødvendig grammatik

Boger giver i kort form oversigt over sprogets byggesten: fra de mindste betydnings­bærende elementer, morfemerne, over ord og ordklasser og videre over sætningens seks led, sætningskema til syntaksanalyse.

 

o., omkr.
omkring
o.a.
og andet, oversætterens anmærkning
obj.
*objekt
obl.
obligatorisk
obs.
observér
odont.
odontologiae: tandlægevidenskab, fx cand.odont.
oecon.
oeconomiae: økonomi, fx cand.oecon.
off.
offentlig, offentliggjort, officiel
ofl., o.fl.
og flere
o.fl.st.
og flere steder
o.g.
over gården
o.h.
over havoverfladen
okt.
oktantal, oktober
OL
Olympiske Lege, olympiske lege
OM
olympisk mesterskab
o/m
omdrejninger pr. minut
o.m.a.
og meget andet
omg.
omgang, omgående
omr.
område
omtr.
omtrent
on.
onsdag
op.cit.
opus citatum, opere citato: (i) det anførte værk
opg.
opgang, opgave
opl.
oplag, oplysning, opløse, opløsning
opr.
oprettet, oprindelig, oprindelse
org.
organisation, organiseret, organisk
orig.
original
osfr., o.s.fr.
og så fremdeles
OSS
ofte stillede spørgsmål
osv.
og så videre
ovenn.
ovennævnte
ovenst.
ovenstående
overs.
oversat, oversættelse, oversætter
ovf.
ovenfor
oz.
ounce(s)
p
pond
p-
parkerings-, produktiv-, præventiv-
p., pag.
pagina: side
Pa
pascal (måleenhed)
p.a.
pro anno (pr. år)
par.
paragraf
partc., ptc.
*participium
pass.
passiv
p.b.v.
på bestyrelsens vegne
pc
personal computer: personlig computer
p.c.
pro copia: bekræftelse af afskrift
pcb
polychlorinated biphenyl: polykloreret bifenyl
pct.
procent
pd.
pund (vægtenhed)
PDF, pdf
portable document format: folformat
pens.
pensioneret, pensionist
perf., pf.
*perfektum
pers.
person, -personers, personlig
pg.
piger
pga., på gr.af
på grund af
pgl., påg.
pågældende
pH.
pondus hydrogenii (mål for surhedsgrad)
pharm.
pharmaciae, farmaci, fx cand.pharm.
ph.d.
philosophiae doctor: akademisk grad mellem kandidat- og doktorgrad
phil.
philosophiae, fx dr.phil
pinx.
pinxit: malet af
pk.
pakke
pkt.
punkt, punktum
pl., plur.
*pluralis
pluskv.
*pluskvamperfektum
PM
promemoria
PMS
præmenstruelt syndrom
p.m.v.
på ministerens vegne
polit.
politices: statsvidenskab, fx cand.polit.
polyt.
polytechnices: ingeniørvidenskab, fx cand.polyt.
port., portug.
portugisisk
pos.
positiv
pp.
paginae: sider(ne)
p.p.
per procura: ifølge fuldmagt, praeter plura: med flere titler
ppm
part(s) per million: milliontedel(e)
PPS, p.p.s.
postpostscriptum: ekstra-PS
PR, pr
public relation(s)
pr.
per
pr., prc.
præcis
priv.
privat
prod.
producer, produktion(s)-
prof.
professionel, professor
pron.
*pronomen
præd.
prædikativ
præf.
præfiks
præp.
*præposition
præp.forb.
*præpositionsforbindelse
præs.
*præsens, præsident
præt.
*præteritum
PS, p.s.
postskriptum: efterskrift
psych.
psychologiae, psykologi, fx cand.psych.
pt.
patient
p.t.
pro tempore: for tiden
p.v.a.
på vegne af
pvc
polyvinyl chloride: polyvinylklorid
p.v.c.
pro vera copia: bekræftelse af afskrift
pæd.
paedagogiae, fx cand.pæd., pædagogik, pædagogisk
q.e.d.
Qoud erat demonstrandum: hvilket var det der skulle bevises
R
rekommanderet
R.
regina: dronning, rex: konge, ridder (af Dannebrog)
rad.
radikal
ram
random access memory (arbejdshukommelse i computer)
red.
redaktion, redaktør, redigeret (af)
ref.
referat, reference, referent, refereret af
reg.
register
regn.
regning
rel.
relativ, religion, religiøs
REM
rapid eye movement (søvnfase)
rep.
republik
repr.
repræsentant, repræsentere
rest.
resterende
rk.
rummeter
RNA
ribonukleinsyre
rom
read only memory (lager i computer)
russ.
russisk
S
syd, siemens (måleenhed), small: lille
s, sek.
sekund(er)
s.
side
sa.
samme
sb., subst.
*substantiv
s.br.
sydlig bredde
sc., scil.
scilicet: nemlig, underforstået
sc., sculps
sculpsit: hugget/stukket af
scient.
scientiarum, fx cand.scient.; kandidat i naturvidenskabelige fag
scient. pol.
scientiarum politicarum, fx cand.scient.pol., kandidat i statsvidenskab
s.d.
se denne
SEK, skr.
Svensk(e) krone(r)
sek.
sektion, sekund(er), se s
sekr.
sekretariat, sekretær
sem.
semester
sen.
senere, senior
s.e. & o.
salvo errore et omissione: med forbehold for fejl og udeladelser
sept.
september
s.f.
syd for
SFO
skolefritidsordning
sg., sing.
singularis
s/h
sort-hvid
sign.
signatur, signeret
sj.
sjælden
skr.
skriftlig
Skt.
Sankt
slutn.
slutning
SM, S/M
sadomasochisme
s.m.b.a.
selskab med begrænset ansvar
sml.
sammenlign
smp.
smeltepunkt
sms.
sammensætning
smst.
sammesteds
soc.
socialistisk
soc., soc.dem.
socialdemokratisk
sort.
sortering
SOS
save our ship/souls, internationalt nødsignal
SOSU
social- og sundhedsuddannelserne
sp.
spalte, spansk
spec.
specielt
spm.
spørgsmål
spr.
sprog, sproglig
spsk.
spiseskefuld
SS
steamship: dampskib
SSP
skole, socialforvaltning og politi
st.
stuen, stødt
stk.
styk, stykke
str.
størrelse
stud.
studerende, studiosa (kvinde), studiosus (mand), fx stud.med.
SU
statens uddannelsesstøtte
s.u.
svar udbedes
subj.
*subjekt
subst., sb.
*substantiv
suff.
suffiks
sup.
superlativ
suppl.
supplement
SV
sydvest
Sv
sievert (måleenhed)
sv.
svensk
sædv.
sædvanlig, sædvanligvis
sydøst
sø.
søndag
s.å.
samme år
såk.
såkaldt
T
tesla (måleenhed)
t
ton
t.
tara, time
tab.
tabel
TAP
teknisk og administrativt personale
tb
tuberkulose
td.
tønde
tdl.
tønde(r) land
tdr.
tønder
tdw
ton dead weight, ton dødvægt
techn.
technices: ingeniørvidenskab, fx dr.techn.
tekn.
teknisk
temp.
temperatur
tf
teknisk forberedelseseksamen
TH
tekstet for hørehæmmede
th., t.h.
til højre
theol.
theologiae, fx cand.theol.
ti.
tirsdag
tidl.
tidligere
tilf.
tilfælde, tilfældig, tilføjet
tilh.
tilhørende
till.
tilladt, tillæg
tilsv.
tilsvarende
tjg.
tjenestegørende
tlf.
telefon
tlgr.
telegram
tnt
trinitrotoluen, trotyl (sprængstof)
to.
torsdag
t.o.m.
til og med
t/r
tur-retur
tr.
træffes
tre-d, 3-d
tredimensionalt
trp.
transport
tv
television
tv., t.v.
til venstre
ty.
tysk
u.
uden, under
uafh.
uafhængig
ubf.
ubestemt form
ubøj.
ubøjelig
udb., udbet.
udbetaling
udd.
uddannelse
udg.
udgave, udgiver, udgivet
uds.
udsalg, udsolgt, udsendelse
ufo
unidentified flying object: uidentificeret flyvende genstand
ug
udmærket godt
ugtl.
ugentlig
UHF
ultra high frequency: ultrahøj frekvens
ulin.
ulinjeret
ult.
ultimo
undt.
undtagen
univ.
universitet
u.p.
uden for partierne, uden portefølje
URL
uniform resource locator (adresse på en internet-resurse)
USA
United States of America: Amerikas Forenede Stater
USD
USA-dollar(s)
USSR
Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker
u.st.
uden stedsangivelse
utf
udvidet teknisk forberedelseseksamen
uv-
ultraviolet, fx uv-stråling
u.å.
uden årstal
V
vest, volt
v.
van, von (i navne), ved
var.
variabel, variant, varierede, varietet
vb., verb.
*verbum
vbsb.
*verbalsubstantiv
ved hj. af, vha.
ved hjælp af
vedk.
vedkommende
vedl.
vedlagt
vedr.
vedrørende
vejl.
vejledende
v.f.
vest for
vh.
venlig hilsen
VHF
very high frequency: meget høj frekvens
VIP
very important person: meget betydningsfuld person, (medlem af) videnskabeligt personale
v.lgd.
vestlig længde
VM
verdensmesterskab
vol.
volumen
vs.
versus
vsa.
ved siden af
VUC
voksenuddannelsescenter
vvs
varme, ventilation, sanitet
vær.
værelse(s)
W
watt
wap
wireless application protocol: i mobiltelefoni
Wb
weber (måleenhed)
wc
water closet
WWW, www
world wide web
XL
extra large: ekstra stor
XS
extra small, ekstra lille
XXL
extra extra large, ekstra ekstra stor
yd
yard (måleenhed)
yds
yards (måleenhed i eng. flertalsform)
zool.
zoologi, zoologisk
Ø
øst
ø-
økologisk, fx ø-mælk
ø.f.
øst for
ø.lgd.
østlig længde
ØMU
Den Økonomiske og Monetære Union
øv.
øverst
øvr.
øvrige, øvrigt
Å
ångstrøm (måleenhed)
årg.
årgang
årh.
århundrede
årl.
årlig

Grafisk Litteratur · boger@grafisk-litteratur.dk

Kontakt

Sitemap