Grafisk Litteratur

Ian Wisler-Poulsen

www.wisler-reklame.dk

Udgivelser

20 designprincipper

Ian Wisler-Poulsen
20 designprincipper

Ved at følge principperne i denne bog bliver designeren i højere grad i stand til at udforme et design, som brugeren intuitivt forstår.

Forfatteren gennemgår 20 designprincipper. Hvert princip bliver forklaret på en side, og herefter er der 2-8 sider med visuelle eksempler og supplerende tekst for det pågældende designprincip.

144 sider, 220 kr., Læs mere »

Service Design

Ian Wisler-Poulsen
Service Design

Grundbog i Servicedesign gennemgår begrebet servicedesign helt fra bunden. Forfatteren viser, hvad det vil sige, at udvikle en serviceydelse med kunden i centrum samt betydningen af oplevelse og forventning. Bogen indeholder desuden en række metoder og værktøjer til idéudvikling.

256 sider, 285 kr., Læs mere »

Usability - dansksproget version

Ian Wisler-Poulsen og Ole Gregersen
Usability - dansksproget version

Bogen kan dels bruges som introduktion til usability med henvisninger til teori, praktiske eksempler og metodebeskrivelse; dels som øvelsesbog, hvor de enkelte testemetoder er beskrevet – både som princip og i forhold til praktisk udførelse.

144 sider, 285 kr., Læs mere »

Grafisk Litteratur · boger@grafisk-litteratur.dk

Kontakt

Sitemap